Elfa Sverige B2B

Elfa International AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av fem tillverkande enheter och åtta säljbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och Polen.

Vår affärsidé är att vara världsledande på att förse hem och arbetsplats med produktlösningar som löser kundens behov att skapa ordning och reda på sina ägodelar.

Om du kommit hit har du förmodligen inte javascript aktiverat vilket sidan kräver för att många funktioner skall fungera!

Länkar